ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

  • Απρίλιος και Μάιος: 280 Ευρώ / διανυκτέρευση.
  • Ιούνιος: 340 Ευρώ / διανυκτέρευση.
  • Ιούλιος και Αύγουστος: 390 Ευρώ / διανυκτέρευση.
  • Σεπτέμβριος: 340 Ευρώ / διανυκτέρευση.
  • Οκτώβριος: 280 Ευρώ / διανυκτέρευση.
  • Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων: 3
  • Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων για την περίοδο Ιούλιου – Αυγούστου: 4
  • Για περισσότερες λεπτομέρειες ή διακανονισμό, επικοινωνήστε μαζί μας.
Advertisements