ΤΙΜΕΣ

  • Απρίλιος και Μάιος: 250 Ευρώ / διανυκτέρευση.
  • Ιούνιος: 300 Ευρώ / διανυκτέρευση.
  • Ιούλιος και Αύγουστος: 370 Ευρώ / διανυκτέρευση.
  • Σεπτέμβριος: 300 Ευρώ / διανυκτέρευση.
  • Οκτώβριος: 250 Ευρώ / διανυκτέρευση.
  • Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων: 3
  • Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων για την περίοδο Ιούλιου Αυγούστου: 5
  • Για περισσότερες λεπτομέρειες ή διακανονισμό, επικοινωνήστε μαζί μας.